Kayıtlar

Mayıs, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İNSAN İLİŞKİLERİNE MİNİK BİR BAKIŞ

Hayata gözlerini yeni açmış bir bebekken bakıcımızla kurduğumuz ilişkinin bütün hayatımızı etkilediğini söylesem sanırım çok da garipsemezsiniz artık 21. Yüzyılın bu zamanları gelmişken… Evet eğer bebeğinizle yeteri kadar ilgilenmezseniz veya yanlış ilgilenirseniz bebeğinizin hayatını geçireceği birçok insanla sağlıksız ilişkiler kurması muhtemel.             Bowlby diye bir kardeşimiz bağlanma kuramı çıkartmış, bebek üç şekilde bağlanabilir demiş; güvenli, kaçınan, çelişkili. Güvenli bağlanmada bebeği bakıcısından ayırdığınızda ağlamaz. Onun geleceğini bilir çünkü. Kaçınan bağlanmada bakıcısı gittiğinde veya geldiğinde tepki vermez. Çünkü bağlanamamıştır. Çelişkili bağlanmada ise bebek olası bir ayrılma ve tek kalma durumuna çok büyük tepkiler gösterir ve bakıcısı yanına geldiğinde onu iter, sarılır, azarlar. İşte tüm bunlar bizim hayatımızı belirleyecek olan ‘ilişki türümüzün’ tohumlarını atmaktadır…             Öncelikle, aşikârdır ki hiçbir ilişki (anneniz, babanız hatta mahallenin…

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME

İnsan öğrenme yeteneği olan ve öğrenen varlıktır. İnsanı, diğer varlıklardan bu yanının üstünlüğü ile ayırmak mümkündür. Hayvanlardaki içgüdü hayatlarını sürdürmede onların en büyük yardımcısıdır. İnsan ise zekâ üstünlüğünün ürünü olan öğrenme yoluyla, hayvandaki içgüdünün fonksiyonunu yerine getirir. Sosyal bir varlık olan insan, kültürün üreticisi, alıcısı ve aktarıcısı olarak öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır (Akbaba 2016:1). Öğrenme yeteneğinin en temel noktası insanda bulunan merak dürtüsüdür. İnsan merak edendir, merak edip her zaman daha gelişmişi arayan canlıdır. Bu sayede insanlık tarihi birçok keşifle doludur. Son yıllarda ‘insan nedir’ sorusuna daha çok beyin temelli yani nörofizyolojik açıdan verilen cevaplar yaygınlaşmaya başlamıştır. Dolayısıyla artık insanın mucizeliği beynine mâl edilmiştir.  İnsan beyni, birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan 3 poundluk nöron hücreleri kitlesidir. Beyin tüm aktivitelerimizi kontrol eder ve yaratılışın en görkemli ve gizemli hari…